skip to Main Content
08-520 100 23info@nynasrokeri.se

cite

Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om betydelsen av att fisken i vårt sortiment kommer från fångstområden som är hållbara för vår havsmiljö.

Back To Top