skip to Main Content

Historia

1986
Nynäs Rökeri grundas av Kent Boart och blir auktoriserad förstahandsmottagare i Nynäshamn för yrkesfisket.

År 2004
Detta år blir Kent Boart Årets företagare i Nynäshamn.

År 2010
Detta år blir Nynäs Rökeri utsedda till Årets Turistbefrämjare.

År 2013
Nynäs Rökeri mottog priset för Årets Butik i Nynäshamn.

”Det känns som om jag inte är med när jag arbetar med annat”

I unga år följde Kent med sin pappa yrkesfiskare Johan och bror Ove på Fisketurer och transporter mellan öarna i vår skärgård.

Caspana var namnet på Johans båt som senare sjönk under en storm vid Öregrund när Kent och Johan fiskade.

Fisket var en självklarhet för Kent som sökte sig till yrkesfiskeskola för fiske & handelsfartyg i Kungshamn där han tog sin examen 1970 och fick stipendium.

På den tiden var det svårt att få försörjning på bara fisket när man inte hade någon egen båt, så Kent sökte sig till Nynäs Krog som kocklärling för att kunna dryga ut kassan, matlagning var ett av hans stora intressen förutom fisket. Efter en tid som kocklärling ville Kent vidga sina vyer och tog mod till sig och skrev ett brev till Tore Wretman personligen och sökte lärlingsplats på Stallmästargården och fick jobbet.

Fiska gjorde han på ledig tid men efter ett par år längtade Kent ut på havet igen:

”Det känns som om jag inte är med” när jag arbetar med annat!”
uttryckte han sig till sin gode vän Kåre som senare också fiskade med Kent under många år.

Fiske blev det först med mindre skötbåtar därefter med Saga SM 17, jag citerar en god vän: hårt arbete, god mat och mycket humor gjorde att vi som var ombord trivdes att arbeta med Kent. Jag tror att många instämmer som har fiskat med Kent.

De Gyllene Åren ” Torskfisket i Bråviken” när torsken var överflödig arbetade Kent hårt med fiskekompisarna från Ålö och Nynäshamn.
Kent tog extra arbete på Landsort som båtman vid lotsstationen där han så småningom arbetade skift heltid under några år och fiskade på ledig tid.

Första rökeriet, Tottnäs Rökeri, startade Kent med två kompanjoner.

1986 startades Nynäs Rökeri och blir också förstahandsmottagare i Nynäshamn på fisk.

Samma år startar han en Cateringavdelning och samarbetar med Sven och Siv Björkqvist som driver Charterbåtarna Öja och Flora, vilka Kent senare tar över med en kompanjon.

Kent är även en av drivkrafterna av den årliga Hamnfesten i hamnen som körs under många år.

1995-2004
Driver han Restaurang Kroken (i dag i ny regi ). Restaurangen tävlar i skärgårdens bästa krog och blir 3:a under Kents år som krögare.
Rökeriet och Butiken byggs ut och EU anpassas.

2004
Detta år blir Kent utnämnd till Årets företagare med motiveringen:

– Ägaren till Nynäs Rökeri och Restaurang kroken har utsetts till Årets Företagare. Kent Boart är en tillgång för såväl kommunen som besöksnäringen, han bidrar till att attrahera turister och skapa arbetstillfällen i kommunen och genom att låta konstnärer ställa ut på Restaurangen främjar han även den lokala kulturnäringen.

Kent kör sin sista kryssning med Flora i maj 2010 (privat) 59 år gammal.

Nynäs Rökeri lever vidare i Kent´s anda med hjälp av dottern Niki med familj och fina medarbetare.

Tack Kent för alla år som medmänniskan som alltid såg och tog sig tid för alla. Som pappa, som chef, som inspiratör, som mentor, som en god historieberättare, för god mat och som god vän, och för att du alltid var en artig och hedersam gentleman.

Tack Kent!

Back To Top