skip to Main Content
08-520 100 23info@nynasrokeri.se

cite

Vårt kökeri hittar du på kajkanten runt hörnet av fiskaffären. Vi har öppet året runt.
Menyn anpassas efter säsong.
Välkommen!

Back To Top