skip to Main Content
08-520 100 23info@nynasrokeri.se

Lokalt fångad fisk

Lokalt fångad fisk!

Isen har släppt i våra vikar och vi har fått årets första leverans från lokal fiskare.
Färsk Abborre och Gös finns nu i våra diskar.

Varmt Välkomna.

Back To Top